Betingelser

Reglement udendørs

 • Reservation foregår via VTK´s bookingsystem i klub-modul Conventus
 • Man må reservere en time, og når denne time er overstået kan man reservere en ny tid, dog højst 10 dage frem.
 • Juniorer kan reservere til og med klokken 18.30. Juniorer må gerne spille efter 18.30, hvis en bane er ledig.
 • Det kræver 2 medlemmer, medlemmet selv og den man skal spille med.
 • Det er tilladt for 4 medlemmer at booke 2 timer efter hinanden til en double.
 • Hvis man har foretaget en reservation, man alligevel ikke ønsker at benytte, skal denne slettes igen.
 • Kommer man mere end 10 minutter for sent til en reservation bortfalder denne, og andre medlemmer kan benytte banen.
 • Ønsker man at spille med et ikke-medlem, skal man betale gæstegebyr.
 • To eller fire ikke-medlemmer kan leje en bane til den aktuelle pris.

Brud på reglerne

 • Du risikerer at miste retten til at kunne anvende bookingsystemet i en af bestyrelsen fastsat periode. Længden af denne periode afhænger af overtrædelsen. Medlemmerne er i øvrigt pligtige til at rette sig efter de ordensregler, bestyrelsen træffer om anvendelse af anlægget. Klubben forventer en positiv og ordentlig omgangsform over for andre medlemmer, trænere, tilskuere, bestyrelse og banemand. Bestyrelsen kan bestemme, at overtrædelse heraf medfører midlertidig udelukkelse fra klubbens baner og i gentagelsestilfælde eksklusion. Et ekskluderet medlem kan forlange at få spørgsmålet om eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.

Forretningsbetingelser

 • for VEJLE TENNIS KLUB´s, website: www.vejletennisklub.dk
 • Generelle oplysninger om klubben:
  • Klubbens cvr. 28 53 34 11
 • Adresse: VEJLE TENNIS KLUB, Helligkildevej 14, 7100,Vejle 
 • Officiel e-mail adresse:  kig under “BESTYRELSEN” på forsiden
 • Officiel web-adresse: www.vejletennisklub.dk

BETALING

 • På www.vejletennisklub.dk kan du betale med Dankort og de fleste andre kreditkort.

FORTRYDELSESRET

 • Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.

PERSONOPLYSNINGER

 • Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos VEJLE TENNIS KLUB samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.
 • Som registreret bruger hos VEJLE TENNIS KLUB har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven
 • Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Brugernavn og adgangskode.
 • Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos VEJLE TENNIS KLUB, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

COOKIES

 • I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.

PRISER

 • Ingen af priserne på   www.vejletennisklub.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening..
 • Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

   – Tilmelding til hold(eller flere hold)

   – Venteliste

   – Passivt medlem

   – Event

  – sker det som en forud betaling for den periode, der er angivet ved købet.

 • Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb via dit login kan du til enhver tid se dine køb.
 • Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort og de fleste andre kreditkort.
 • Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

 • De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden 

FORBEHOLD

 • VEJLE TENNIS KLUB tager forbehold for tryk- og prisfejl.
 • VEJLE TENNIS KLUB er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE

 • VEJLE TENNIS KLUB og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.vejletennisklub.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

– at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

– at http://www.vejletennisklub.dk/, og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

 • VEJLE TENNIS KLUB og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af VEJLE TENNIS KLUB ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for VEJLE TENNIS KLUB. VEJLE TENNIS KLUB påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af VEJLE TENNIS KLUB ydelser på www.vejletennisklub.dk

KLAGER OG REKLAMATIONER

 • Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

VEJLE TENNIS KLUB

Helligkildevej 14

7100 Vejle